MandatsträgerName Mitgliedschaft bis
AK Kultur
AK Kultur
AK Kultur
Aktive Bürger/CDU
Aktive Bürger/CDU
Aktive Bürger/CDUvon 27.05.2019
Aktive Bürger/CDU
Aktive Bürger/CDU
Aktive Bürger/CDUvon 20.02.2019
Aktive Bürgerlistevon 27.05.2019
Aktive Bürgerliste
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünenvon 27.05.2019
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünenvon 27.05.2019
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis 90/Die Grünenvon 26.05.2019
Bündnis 90/Die Grünenvon 27.05.2019
Bündnis90/Die Grünenvon 26.05.2019
Deinbacher Liste
Bündnis90/Die Grünenvon 24.07.2019
Bündnis90/Die Grünenvon 24.07.2019
Bündnis90/Die Grünenvon 26.05.2019
Bündnis90/Die Grünenvon 24.07.2019
Bündnis90/Die Grünenvon 24.07.2019
Bürgerliste
Bürgerlistevon 27.05.2019
Bürgerlistevon 19.10.2018
Bürgerliste
Bürgerliste Rechberg
Bürgerliste Rechbergvon 27.05.2019
Bürgerliste Rechberg
Bürgerliste Rechbergvon 27.05.2019
Bürgerliste Rechberg
Bürgerliste Rechbergvon 20.02.2019
Bürgerliste Straßdorf
Bürgerliste Straßdorfvon 27.05.2019
Bürgerliste Straßdorf
Bürgerliste Straßdorfvon 27.05.2019
Bürgerliste Straßdorfvon 27.05.2019
Bürgerliste Weiler
Bürgerliste Weilervon 27.05.2019
Bürgerliste Weilervon 20.02.2019
Bürgerliste Weilervon 27.05.2019
CDU
CDU/Bürgerliche Liste
CDU
CDU
CDU
CDUvon 24.07.2019
CDUvon 27.05.2019
Freie Wählervereinigung/Bürgerlistevon 27.05.2019
CDUvon 24.07.2019
CDUvon 27.05.2019
CDU
CDU/FW
CDU
CDUvon 24.07.2019
CDU
CDU
CDUvon 26.05.2019
CDUvon 24.07.2019
CDUvon 20.02.2019
CDU
CDUvon 27.05.2019
CDUvon 24.07.2019
CDU
CDUvon 24.07.2019
CDU
CDU
CDU
CDU
CDU
CDUvon 27.05.2019
CDU
CDUvon 26.05.2019
CDU/BLvon 27.05.2019
CDU/Bürgerliche Listevon 27.05.2019
CDU/Bürgerliche Liste
CDU/Bürgerliche Listevon 27.05.2019
CDU/Bürgerliche Listevon 27.05.2019
CDU/Bürgerlistevon 27.05.2019
CDU/Bürgerlistevon 27.05.2019
CDU/Bürgerliste
CDU/Bürgerliste
CDU/Bürgerliste
CDU/FW
CDU/FWvon 15.10.2018
CDU/FWvon 27.05.2019
Degenfelder Liste
Degenfelder Listevon 27.05.2019
Degenfelder Listevon 27.05.2019
Degenfelder Liste
Degenfelder Listevon 27.05.2019
Degenfelder Listevon 20.02.2019
Deinbacher Bürgerlistevon 27.05.2019
Deinbacher Bürgerlistevon 27.05.2019
Deinbacher Bürgerliste
Deinbacher Bürgerliste
Deinbacher Bürgerlistevon 27.05.2019
Deinbacher Bürgerlistevon 27.05.2019
Deinbacher Bürgerliste
Deinbacher Listevon 27.05.2019
Deinbacher Listevon 27.05.2019
Deinbacher Listevon 20.02.2019
Deinbacher Listevon 27.05.2019
Deinbacher Liste
Dezernat 1
Dezernat 2
Dezernat 3
Die Bürgerliste Schwäbisch Gmünd
Die Bürgerliste Schwäbisch Gmündvon 26.05.2019
Die Bürgerliste Schwäbisch Gmünd
Die Bürgerliste Schwäbisch Gmündvon 26.05.2019
DIE LINKEvon 26.05.2019
DIE LINKEvon 24.07.2019
DIE LINKE
DIE LINKEvon 24.07.2019
DIE LINKE
Freie Demokratische Partei/Freie Wählervereinigungvon 24.07.2019
Freie Demokratische Partei/Freie Wählervereinigungvon 26.05.2019
Freie Wähler Frauenvon 24.07.2019
Freie Wähler Frauen Schwäbisch Gmünd
Freie Wähler Frauen Schwäbisch Gmünd
Freie Wähler Frauen Schwäbisch Gmünd
Freie Wähler Vereinigung
Freie Wählervereingung/Bürgerliste
Freie Wählervereinigungvon 27.05.2019
Freie Wählervereinigung
Freie Wählervereinigung/Bürgerliste
Freie Wählervereinigung/Bürgerlistevon 20.02.2019
Freie Wählervereinigung/Bürgerliste
Freie Wählervereinigung/Bürgerliste
Freie Wählervereinigung/Bürgerlistevon 27.05.2019
Freie Wählervereinigung/Bürgerlistevon 27.05.2019
Hauptamt
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Integrationsbeirat
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderat
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderat
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderat
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Jugendgemeinderatvon 24.01.2019
Kulturbeirat
Kulturbeirat
Kulturbeirat
Sachkundiger Bürger
SPDvon 27.05.2019
SPDvon 24.07.2019
SPD
SPDvon 24.07.2019
SPD
SPD17.07.2019bis 17.07.2019
SPDvon 24.07.2019
SPD
SPD
SPD
SPD
SPDvon 24.07.2019
SPDvon 27.05.2019
SPD
SPD/Bürgerliste
SPDvon 27.05.2019
SPDvon 24.07.2019
SPD/Bürgerlistevon 27.05.2019
SPD/Bürgerliste
SPD/Unabhänige Bürger17.07.2019bis 17.07.2019
SPD/Unabhänige Bürgervon 27.05.2019
Straßdorfer Liste
Straßdorfer Liste
Straßdorfer Listevon 27.05.2019
Straßdorfer Liste26.05.2019bis 26.05.2019
Straßdorfer Listevon 24.07.2019